Blog

Zuivere Heailing

De healing die ik volgens de lichtmeester opleiding geef, is volledig zonder hallucinerende medicatie. Tijdens de voorbespreking zoek ik samen met de klant uit waar we aan gaan werken. Dit kan doormiddel van een heel korte reading gebeuren als men daar voor kiest. Daarna mag deze op, of een yoga kussen gaan zitten, of op…
Lees meer

Wat is een spiritueel werker

Een spiritueel werker is iemand die op een praktische wijze zijn unieke kwaliteiten gebruikt om jou of een groep professioneel te coachen op de gestelde hulpvraag. Een┬áspiritueel werker heeft zich intensief bezig gehouden met zijn persoonlijke groei- en bewustwordingsproces. Zij werkt met diverse coach technieken en manieren van diagnostiseren. Hij/zij heeft geleerd hoe je betrokken…
Lees meer

Gesprek cirkel voor hoog gevoelige

Samen met andere leer je om gaan met je hoog gevoeligheid. Ik begin met deze cirkel omdat er veel hoog gevoelige mensen niet weten hoe met deze gave om te kunnen gaan. 20 procent van de mensen op deze wereld is hoog gevoelig. Het zijn de mensen die altijd nodig waren om de groep of…
Lees meer

Klankgroep voor hoog gevoelige

Ik ga een gesprek groep voor hoog gevoelige starten, Wil je je hiervoor aanmelden dan ben je op het juiste adres Om samen te bekijken wat je tegen houdt of wat je lastig vindt, waar zijn je pijn punten, wat is je contact met je omgeving en waar loop je tegenop? Er zijn veel mensen…
Lees meer