Monthly Archives: oktober 2018

Wat is een spiritueel werker

Een spiritueel werker is iemand die op een praktische wijze zijn unieke kwaliteiten gebruikt om jou of een groep professioneel te coachen op de gestelde hulpvraag. Een┬áspiritueel werker heeft zich intensief bezig gehouden met zijn persoonlijke groei- en bewustwordingsproces. Zij werkt met diverse coach technieken en manieren van diagnostiseren. Hij/zij heeft geleerd hoe je betrokken…
Lees meer