Wat is een spiritueel werker

Een spiritueel werker is iemand die op een praktische wijze zijn unieke kwaliteiten gebruikt om jou of een groep professioneel te coachen op de gestelde hulpvraag.

Een spiritueel werker heeft zich intensief bezig gehouden met zijn persoonlijke groei- en bewustwordingsproces. Zij werkt met diverse coach technieken en manieren van diagnostiseren. Hij/zij heeft geleerd hoe je betrokken en empathisch kunt zijn in de relatie met de ander. En hoe je ruimte aan de ander kunt laten en werkelijk kunt luisteren. Hoe kunt inschatten wanneer iemand doorverwezen dient te worden. Daarnaast is iedere spiritueel werker ervaringsdeskundige op een aantal specifieke thema´s waar mensen voor terecht kunnen. Een spiritueel werker geeft begeleiding vanuit een holistische levensvisie.

Een spiritueel werker leert jou om verantwoording te nemen in het hier en nu en creatief met jouw hulpvraag te werken. Naast probleemoplossend maatwerk kan een spiritueel werker ook een langer traject voor persoonlijke groei aanbieden. (Bron: Spiritueel centrum Aurora)

Hoe werk ik

Ik gebruik diverse massagetechnieken en allerlei gesprek methodes. Hiermee kan ik de pijnlijke plekken samen met jou vinden. Daarna kun je hiermee aan de slag. Graag werk ik met ademwerk, omdat deze snel, gericht en doeltreffend blijkt. Ook gebruik ik voice dialoque, familie opstelling en geef ik reflexzone massage. Trauma’s kun je hiermee goed vinden en aandacht geven. Ik kan persoonlijk hier nog aanvullen dat ik veel met regressie therapie en geleide, helende meditatie werk. Dit is goed om (oude) pijn te helen en om te ontspannen (mindfulness). Enfin, ik combineer zo veel, om jou zo fijn en effectief mogelijk te helpen. Omdat ik tevens al reiki master sinds maart 2000 ben zijn mijn massage vaak zacht en doeltreffend.

 

Vaak zie ik redelijk snel bij mensen wat er nodig is, misschien omdat ik hoog gevoelig ben. Intuïtief heler ben ik gewoon. (dat gebruik ik sinds mijn 7elevensjaar) Ik maak ruimtes energetisch schoon en heb onlangs een lichtmeester opleiding gevolgd. Ik werk met engelen en voorouders die mij helpen. Regelmatig geef ik meditatie of transformatie avonden, hier gebruik ook wel muziek of ademwerk bij. Tijdens een regressie kun je ook in vorige levens nog werken aan trauma heling. Ik noem deze regressie therapie bewust geen reïncarnatie therapie omdat je soms helemaal niet zo ver hoeft te zoeken om dingen op te lossen, wel ontmoet je jouw eigen gidsen vaak bij deze werkwijze. Dat wordt als zeer fijn ervaren.

 

Ik heb een vier jarige HBO opleiding Spiritueel werker gedaan en ben lid van een beroepsvereniging (BSW) ook laat ik mij zich regelmatig bijscholen.

No Comments Yet.

Leave a comment